Himne


Himne Gaiata Sis

Himne gaiata6 “Farola-Ravalet” (Lluïssor)

Ravalet de la Farola
portal i llum de Castelló
al teu bell mig s’enlaire
gaiata de coronació.

Fanals d’estima empeltada
al cor del sisé Sector
per la Verge bressolera,
Mare de Deu del Lledó.

La Farola-Ravalet
modernista galania
forja romera de llum
per camins de germania.

La Farola-Ravalet
Magdalena d’alegria,
claror de florida arrel
que la Plana il∙lumina.

Veïns del pla de la fira,
antic camí del collet
que duia al sant Calvari
avui plaça independent.

Benaurat passeig Ribalta
paleta sublim pintor.
Templet recer d’harmonies,
estany mirall de l’amor.

La Farola-ravalet
modernista galania
forja romera de llum
per camins de germania

La Farola-Ravalet
Magdalena d’alegria,
claror de florida arrel
que la plana il∙lumina.