Participa !


Si t’interessa o tens curiositat en participar més activament en les festes de la nostra ciutat, contacta amb nosaltres i t’informarem.

Uneix-te a la Gaiata 6 “Farola-Ravalet”, gaudeix de les activitats i diverteix-te amb la nostra gent.

Nom / Nombre (*)
Correu electrònic / Correo electrónico (*)
Tel. Mòbil / Móvil (*) Tel. casa
Participació / Participación
M'agradaria que em passaren a visitar
Me gustaría que me pasaran a visitar
 

Codi de verificació / Código de verificación: